Strona Główna Galeria Forum
Wykaz rzek


Wykaz wód i rzek Okręgu PZW w Olsztynie

Wykaz rzek Wykaz wód stojących Wykaz wód górskich

rzeka Łyna nr 3 45,9ha
Od połączenia z odpływem z jeziora Kielarskiego do jazu piętrzącego na połączeniu z rzeką Wadąg strugi Kortówka od przepustu drogowego Olsztyn - Olsztynek do rzeki Łyny rzeki Wadąg od jazu elektrowni Wadąg do jej ujścia do rzeki Łyny

rzeka Łyna nr 4 123ha
Od jazu piętrzącego elektrowni przy ujściu rzeki Wadąg do ujścia rzeki Symsarny w Lidzbarku Warmińskim. Wody starego koryta Łyny.Wody dopływów rzeki Łyna. Wody rzeki Sunia od przepustu na drodze Świątki - Żerdeniki. Wody rzeki Kirsna.Wody rzeki Symsarna od mostu na drodze Klutajny - Kłebowo do jej uścia do rzeki Łyna.

rzeka Łyna nr 5 179,3ha
Obejmuje wody: rzeki Łyna na odcinku od ujścia rzeki Symsarna do granicy Państwa rzeki Elma, rzeki Pisa Bartoszycka, jezior bez nazwy leżących na w/w rzekach, jeziora Dost (Desty) wraz z wodami dopływu Bajdycka Młynówka z wyłączeniem rz. Guber

kanał Mazurski nr 1 5,4ha
Obejmuje wody Kanału na odcinku od pierwszej śluzy w m. Leśniewo do osi podłużnej mostu drogowego Przystań - Pniewo wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do kanału

kanał Mazurski nr 2 15,2ha
Obejmuje wody kanału na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w m. Guja do granicy Państwa wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do kanału

kanał Brożajcki nr 1 7,6ha
Obejmuje wody: Kanału Brożjckiego, Kanału Dopływowego. Kanału Minockiego wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do kanału

rzeki Węgorapa nr 2 48,2ha
Obejmuje wody rzeki Węgorapy poniżej połącznia z ciekim Kanał Młyński do granicy Państwa z wyłączeniem rzeki Gołdapa wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do rzeki

rzeki Gołdapa nr 1 50,6ha
Obejmuje wody rzeki Gołdapa od osi podłużnej pierwszego mostu drogowego w m. Gołdap do jej ujścia do rzeki Wegorapa wraz z wodami innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do rzek

rzeki Pasłeka nr 6 25,0ha
Obejmuje wody rzeki Pasłeka z wodami jej dopływów od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Sarąg do jeziora Łęguty

rzeki Pasłeka nr 8 62,4ha
Obejmuje wody rzeki Pasłeka z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Isąg do ujścia rzeki Miłakówka z wyłączeniem wód: rzeki Giłwa, Morąg, dopływu z jezor: Gamerki, Skolity, Włodowo, Wiejskie do 50-ciu metrów poniżej wypływu z tych jezior

rzeki Giłwa nr 4 4,7ha
Obejmuje wody rzeki Giłwa od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Giłwa do jej ujścia do rzeki Pasłeka

rzeki Miłakówka nr 3 7,2ha
Obejmuje wody rzeki Miłakówka na odcinku od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Długie do jej ujścia do rzeki Pasłeka

kanał Elbląski nr 1 48,4ha
Obejmuje wody Kanału Elbląskiego od wypływu z jeziora Drwęckie do jeziora Ilińsk oraz wody odcinka Kanału Elbląskiego zwanego Kanałem Iławskim, do jeziora Dauby oraz wód dopływów do tych wód

rzeka Drwęca nr 3 9,6ha
Obejmuje wody rzeki Drwęca, z wodami jej dopływów, od jazu w Idzbarku do jeziora Drwęckie z wyłaczeniem wód z jeziora Rudal i wód rzeki Grabiczek

rzeki Morąg nr 2 3,2ha
Obejmuje wody rzeki Morąg od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Morąg do ujścia do rzeki Pasłeka i rzekę Łukta od połaczenia z rzeką Taburzanką do jej ujścia do rz. Morąg

rzeki Pisa nr 1 24,7ha
Obejmuje wody: rzeki Pisa na odcinku od miejsca połączenia z rzeką Dobrążką do przepustu pod drogą Łęgajny - Barczewko, rzeki Wipsówka na odcinku od przepustu drogowego w m. Wipsowo do jej ujścia

rzeki Guber nr 68 33,4ha
Wody rzeki Guber od źródeł do ujścia do rzeki Łyna. wody rzeki Dajna od wypływu z jeziora Dajnowskiego do rzeki Guber. Wody rzeki Sajna od przepustu przy Grodzkim Młynie w Reszlu do rzeki Guber. Wody rzeki Liwna z dopływami oddrogi Solanka - Srokowo

rzeki Krutynia w obw. Jeziora Duś nr 45 18,19ha
Wody rzeki Krutynia od mostu w m. Krutyń do mostu w m. Ukta. Wody dopływów do rzeki Krutynia i jeziora Duś

rzeki Krutynia w obw. Jeziora Skok nr 46 12,32ha
Wody rzeki Krutynia od mostu w m. Ukta do ujścia do jeziora Ogrodowe ( Gardyńskie) Wody dopływów i odpływów do rzeki Krutynia.

Copyright © 2009-2016 Kleń
engine: PHP-Fusion v6.01 | eXtreme-fusion | Theme: ClashJe
WebMaster Strony 3342932