Strona Główna Galeria Forum
WŁADZE KOŁA


Prezes Koła - Krzysztof Telechowski

Zarząd koła:

1. Pawłowski Marcin - Vice Prezes
2. Krasowski Marcin - gospodarz Koła
3. Tucki Józef - Skarbnik Koła
4. Śledziński Zbigniew - Sekretarz Koła
5. Pycko Marcin - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Bogdan Paszko - Przewodniczący
2. Andrzej Cembrzyński - Sekretarz
3. Paweł Wiśniewski - Członek Komisji

Sąd Koleżeński

1. Janusz Badurowicz - Przewodniczący
2. Kamil Pawlik - Z-ca Przewodniczącego
3. Szymski Krzysztof - Sekretarz

Delegaci:

1. Krzysztof Telechowski
2. Marcin Krasowski
3. Marcin Pycko
4. Józef Tucki

Zastępca delegata:

1. Marcin Pawłowski

Skład Komisji Egzaminacyjnej:

1. Telechowski Krzysztof
2. Pycko Marcin
3. Tucki Józef


Copyright © 2009-2016 Kleń
engine: PHP-Fusion v6.01 | eXtreme-fusion | Theme: ClashJe
WebMaster Strony 3342933